Gruvor och hållbar utveckling i norra Sverige – går det att förena?

Arrangör KTH: REXSAC/Avdelningen för historiska studier
Tid 2019-11-06 09:0017:00
Plats Scandic Ferrum, Kiruna
Workshop om gruvor och hållbar utveckling 6 november
 

Välkommen till en workshop för att samla kunskap om förhållandet mellan gruvor och hållbar utveckling i norra Sverige!

Klimatförändringar och omställning till ett fossilfritt samhälle ställer stora krav på långsiktiga perspektiv i beslutsprocesser som påverkar markanvändning och samhällsutveckling. Vad är hållbart ur ett lokalt och regionalt perspektiv? Syftet med denna workshop är att samla kunskap för förbättrade bedömningar av gruvnäringens långsiktiga konsekvenser för hållbar utveckling i nordliga områden där gruvnäring, rennäring, turism och energiproduktion samsas på begränsade ytor och där miljö och människor redan idag påverkas av ett varmare klimat. Fokus är på norra Sverige. Workshopen är del av forskningen inom det NordForsk-finansierade projektet Resource Extraction and Sustainable Arctic Communities (REXSAC) och ett projekt om gruvor och kulturarv finansierat av Vetenskapsrådet.

Under workshopen kommer deltagarna att tillsammans identifiera teman och trender som är centrala för hur framtiden kan komma att formas lokalt och regionalt, med fokus på områden där dagens och gårdagens gruvverksamhet bidragit till att forma miljöer och samhällen. Utan krav på att deltagarna ska vara överens om vad som är möjligt eller önskvärt, hoppas vi fånga upp kunskap och perspektiv som bör finnas med i underlagen för strategiska planer och beslut som ska syfta till hållbar utveckling.

Workshopen kommer att hållas i Kiruna den 6 november 2019 kl. 9-17 på Scandic Ferrum. Workshopen är kostnadsfri. Deltagarna ansvarar själva för resor och eventuellt övernattning.

Anmälan senast den 11 oktober 2019.

För mer information: Dr. Annika E Nilsson, forskare vid KTH, Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö, telefon 070-6731400, e-post: annika.nilsson@vetani.se. Läs mer om REXSAC på www.rexsac.org