Heldagskonferens med nya rön om Fysisk aktivitet som behandling och prevention av olika sjukdomar, 29 november

Arrangör Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och idrottsmedicin
Plats GIH, Stockholm
Konferens 29/11 medlem i SFAIM
1200 kr
Konferens 29/11 ej medlem i SFAIM
1300 kr

Stor heldagskonferens fre 29 nov med nya rön sammanställda 2019 om
FYSISK AKTIVITET SOM BEHANDLING OCH PREVENTION AV OLIKA SJUKDOMAR


Var: i aulan på Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) i Stockholm (Lidingövägen 1, T-bana Stadion)
i regi av SFAIM = Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin
Dagen riktar sig till all personal inom sjukvård och olika hälsoområden samt övriga intresserade.

Program:
08.30-09.15 Fysisk aktivitet är lika bra som samtalsterapi eller läkemedel vid mild till måttlig Depression, samt fysisk aktivitet vid Ångestsyndrom. Docent, läkare, idrottslärare, lektor Eva Andersson, GIH och Institutionen för neurovetenskap, KI.
09.15-10.30 Sömn, fysisk aktivitet och hälsa. John Axelssons forskning berör hur sömn och sjukdom i det moderna samhället påverkar vår biologi, kognition, hjärna och hälsa. Professor John Axelsson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, KI, och Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet.

11.00-11.45 Bedöma och utvärdera fysisk aktivitet. Docent, sjukgymnast, lektor Maria Hagströmer, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för fysioterapi, KI och KS, samt Institutionen för hälsofrämjande vetenskap, Sophiahemmet högskola, Stockholm.
11.45-12.30 A) Uppdatering av FYSS, engelsk version för EU, i regi av YFA (Yrkesföreningar för fysisk aktivitet), samt B) Starkt samband mellan objektivt mätt fysisk aktivitet på måttlig intensitet och hjärtkärlsjukdom efter 15 år. Med dr, sjukgymnast, YFA-ordförande Ing-Mari Dohrn, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, and Aging Research Center, KI.

13.30-14.15 Fysisk aktivitet - effekter och mekanismer i olika vävnader. Professor Carl Johan Sundberg, Institutionen för fysiologi och farmakologi, KI.
14.15-15.00 Fysisk aktivitet vid migrän. Med dr, fysioterapeut Emma Varkey, Institutionen för neuro¬veten- skap och fysiologi, sektionen för hälsa och rehabilitering, Göteborgs universitet.

15.15-16.15 Fysisk aktivitet och fysisk träning vid kranskärlssjukdom, kronisk hjärtsvikt och rytmrubb-
ningar. Med dr, fysioterapeut Åsa Cider, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs
universitet, samt Arbetsterapi och fysioterapi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.
16.15-16.55 Slutbantat: Hur man kan hjälpa överviktiga individer till en bättre hälsa. Docent, hälsopedaog och överviktsforskare, Erik Hemmingsson, GIH, författare till den nyutkomna boken dec 2018 ”Slutbantat: förstå din kropp och få en vikt som håller livet ut”.

Kostnad (inkl.lunch): 1300:-, och 1200:- för medlemmar i SFAIM. Anmälan är bindande!

De flesta föreläsarna är författare till nyframtagna FYSS-kapitel under 2019 (www.fyss.se).
Vid frågor kontakta Eva Andersson, vetenskaplig sekreterare i SFAIM (eva.andersson@gih.se 0739 – 46 00 34).