Styrelsekunskap avancerad** 6 nov

Arrangör Föreningspool Malmö
Tid 2019-11-06 18:0020:30
Plats Kockum Fritid, Västra Varvsgatan 8, Malmö
Styrelsekunskap avancerad 6 nov
 

Styrelsekunskap avancerad **

I den avancerade kursen riktar vi oss till styrelsemedlemmar med erfarenhet av styrelsearbete och fördjupar oss i styrelsens arbete.

Kursinnehåll:
Styrelsens roll 
Relationen mellan styrelse och medlem
Kursen innehåller ekonomiska begrepp såsom budget och bokslut
Intern föreningsdemokrati
Ökad förståelse för ekonomiskt ansvar- och styrning
Verksamhetsidé – varför, och för vem finns vi till?
Verksamhetsinriktning – inriktning och överenskommelse om hur vi driver föreningen
Vision – vad drömmer vi om?
Verksamhetsplanering – vem gör vad och hur?

** Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill registrera sig på nivå 3 enligt Fritidsnämndens föreningsstöd.

I samband med att jag anmäler mig till utbildningen så godkänner jag hur mina personuppgifter hanteras. Läs mer här: https://foreningspoolmalmo.se/utbildning/foreningsutbildning/sahar-hanterar-vi-dina-personuppgifter/