Styrelsekunskap grund*

Arrangör Föreningspool Malmö
Tid 2019-05-08 18:0020:30
Plats Kockums Fritid Västra Varvsgatan 8, Malmö
Styrelsekunskap grund*
 

Styrelsekunskap grund*

Grundkursen riktar sig till nya styrelsemedlemmar utan större erfarenhet av styrelsearbete och kursen ger en grundläggande utbildning i föreningskunskap. Kursinnehåll: 

Föreningsbegrepp 
Föreningens uppbyggnad
Stadgegenomgång. 
Vad innebär det att teckna föreningens firma 
Vem bör sitta i valberedningen 
Hur hålls ett årsmöte
Hur skrivs ett årsmötesprotokoll
Vad innebär ansvarsfrihet
Föreningens uppbyggnad
Styrelsens roll
Relationen mellan styrelse och medlem

Föreläsare : Raimo Dubbelman
Tid: 18.00 - 20.30

* Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill registrera sig på nivå 2 enligt fritidsnämnd.


I samband med att jag anmäler mig till utbildningen så godkänner jag hur mina personuppgifter hanteras. Läs mer här: https://foreningspoolmalmo.se/utbildning/foreningsutbildning/sahar-hanterar-vi-dina-personuppgifter/