ERFA-möte: Växtzon och Swedish Scaleups

Arrangör Projektet Växtzon
Tid 2019-04-10 09:3016:15
ERFA-möte Växtzon och Swedish Scaleups
 

Varmt välkommen till en fullmatad informations- och inspirationsdag med projektet Växtzon. Vi har snart varit igång 1 år - var är vi och vilka är våra möjligheter och utmaningar?

Anmäl dig senast den 2 april.

Datum: 10 april, 2019
Tid: 09.30-16.15
Plats: Hotell C Stockholm, Vasaplan 4, Stockholm

Program
09.00-09.45 En introduktion för advisory board
obs! endast för personer i advisory board 
09.30 Välkomstkaffe
10.00 Välkomna - Syfte med dagen
Status nuläge:
• Strygruppen, Caroline Drabe
• Projektledning, Fia Mårdfelt & Björn Eriksson
• Kommunikation, Fredrik Larsson
• Ekonomi, Marielle Mendoza
• Bolagsgrupp inklusive presentation av två bolag, Michael Camitz
11.00 Vad händer hos våra ”partners”?
• Näringsdepartementet, Marie Wall
• Vinnova, Kjell Håkan Närfelt
• Tillväxtverket, Isabelle Cenderskog
• Regionalt utvecklingsansvarig, Andy Metcalfe
• Volvo Construction Equipment, Oscar Eklundh
• RISE, Anders Persson
• Akademin, Johan Schnürer
• Almi, Åsa Ekman
• Entreprenörsforum, Johan Eklund
12.00 Lunch
13.00 Ignite, Stina Lantz
13.15 Hållbar konkurrenskraft, Christina Johannesson
13.30 Reflektioner från följeforskare, Ylva Grauers & Gunnar Lindberg
13.45 Paneldebatt med Advisory Board
14.30 Möjligheter & hot (grupparbete + kaffe)
15.15 Summering av grupparbete
16.00 Summering av dagen
16.15 Avslut