Möte - ägare och medlemmar Luleå Näringsliv Holding

Arrangör Luleå Näringsliv Holding
Tid 2018-12-12 15:0017:00
Plats Vetenskapens Hus Storgatan 53, Luleå
MÖTE
 

Möte - ombildande av Luleå Näringsliv 


Vi kallar ägare och medlemmar i Luleå Näringsliv Holding till möte med anledning av pågående översyn gällande en sammanslagning av bolagen Luleå Näringsliv och Visit Luleå. Ett viktigt möte med syfte att skapa delaktighet för aktieägare och medlemsföretag. 

Vi vill ge en aktuell bild av process och tidsplan samt möjlighet att få era synpunkter och inspel till det forsatta arbetet.