Kassörskunskap grund

Arrangör Föreningspool Malmö
Tid 2019-01-23 18:0020:30
Plats Kockums Fritid Västra Varvsgatan 8 211 11 Malmö, malmo
Kassörskunskap grund
 

Kassörskunskap grund

Grundkursen kräver ingen tidigare erfarenhet av ekonomi. Här introducerar vi dig i uppdraget som kassör. Syftet med kursen är att ge kassören och andra i styrelsen en grundläggande kunskap i hur föreningens ekonomi kan hanteras.  Kursinnehåll: 
Formalia kring ekonomi
Kassörens roll i relation till styrelsens kollektiva ansvar för föreningens ekonomi
Praktiska rutiner för handkassa, verifikat, kvitto och medlemshantering Kort om bokslut (budget, resultat- och balansräkning)
Revisorns roll
Tid: 18.00 - 20.30

I samband med att jag anmäler mig till utbildningen så godkänner jag hur mina personuppgifter hanteras. Läs mer här: https://foreningspoolmalmo.se/utbildning/foreningsutbildning/sahar-hanterar-vi-dina-personuppgifter/