Styrelsekunskap avancerad**

Arrangör Föreningspool Malmö
Tid 2019-03-20 18:0020:30
Plats Kockums Fritid Västra Varvsgatan 8, malmo
Styrelsekunskap avancerad**
 

Styrelsekunskap avancerad**

I den avancerade kursen riktar vi oss till styrelsemedlemmar med erfarenhet av styrelsearbete och fördjupar oss i styrelsens arbete. Kursinnehåll:
Styrelsens roll 
Relationen mellan styrelse och medlem
Kursen innehåller ekonomiska begrepp såsom budget och bokslut
Intern föreningsdemokrati
Ökad förståelse för ekonomiskt ansvar- och styrning
Verksamhetsidé – varför, och för vem finns vi till?
Verksamhetsinriktning – inriktning och överenskommelse om hur vi driver föreningen
Vision – vad drömmer vi om?
Verksamhetsplanering – vem gör vad och hur?


Föreläsare: Raimo Dubbelman
Tid: 18.00 - 20.30

** Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill registrera sig på nivå 3 enligt fritidsnämnd.

I samband med att jag anmäler mig till utbildningen så godkänner jag hur mina personuppgifter hanteras. Läs mer här: https://foreningspoolmalmo.se/utbildning/foreningsutbildning/sahar-hanterar-vi-dina-personuppgifter/