Så drivs skogsbruket i Sörmland år 2025

Arrangör Agro Sörmland
Tid 2018-12-05 12:0016:30
Plats Hedenlunda slott, Flen
Seminarium inkl lunch, skogs- och lantbrukare
450 kr + Moms
Seminarium inkl. lunch, rådgivare, politiker, tjänstemän, övriga
600 kr + Moms

Med ett innovativt och hållbart skogsbruk har skogen stora möjligheter att bidra till en hållbar samhällsutveckling. 

I en växande bioekonomi har skogen en av huvudrollerna!


Välkommen på seminarium med framtidsfokus kring skogens möjligheter

 Onsdag 5 december kl. 12.00 - 16.30 på Hedenlunda slott.


Lunch kl. 12.00, programstart 13.00.

Med denna anmälan finns du med i vår utskickslista och får inbjudningar till Agro Sörmlands aktiviteter. Önskar du tas bort från listan, v.v. kontakta oss, se hemsidan www.agrosormland.se