Föreläsning med Scott Miller

Arrangör Misa och Misa Kompetens
Tid 2018-11-13 08:3012:00
Plats ABF- Huset, Z-salen Sveavägen 41, Stockholm
Föreläsning med Scott Miller
 

Varmt välkomna till en förmiddag med Scott Miller.

Sedan ett år tillbaka integrerar Misa FIT – Feedbackinformerade tjänster – i arbetet med att stötta personer till sysselsättning.
FIT används i allt större utsträckning för att se till att insatser leder till positiv förändring för individen, och det ger möjlighet
till stor delaktighet och empowerment.
Scott kommer att prata om bl a allians och feedback, och vilken nytta det har i arbetet med människor i en förändringsprocess.

Föreläsningen hålls på engelska. Föreläsningen är kostnadsfri.