Hjälp dina studenter ta makten över sitt tänkande

Arrangör Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, Stockholms universitet
Plats Stockholms universitet, Stockholm
Hjälp dina studenter ta makten över sitt tänkande
 

Välkommen med din anmälan!

Mer information om workshopen, lokalen etc. mejlas till anmälda deltagare ca. en vecka innan workshopen.

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.