Studieresa Vargfors valvdamm och Storavans regl.damm

Arrangör SwedCOLD
Tid 2018-05-31 07:00
Plats Skellefteälven, Skellefteå
Standardbiljett
 

Studieresa till Skellefteälven 2018-05-31 Vargfors valvdamm och Storavans regleringsdamm

Vargfors valvdamm

Dammanläggningen i Vargfors togs i drift 1961 och den består av en betongvalvdamm, betongdamm med intag och utskov samt åtta fyllningsdammar. Valvdammen ligger mellan vänster anfang av berg och höger anslutning till utskoven. Den har en krönlängd på 169 m och en största höjd över berg på 45,5 m.

Under perioden 2012-2016 har det gjorts betongreparationer, isolering av klimatvägg och förstärkning av anfang med spännstål. Ett projekt för instrumentering av betongdammarna genomförs 2017-2018 med drifttagning av nytt mätsystem 2018.

Storavans regleringsdamm

Storavans regleringsdamm byggdes 1936 och stora delar är orörda sedan dess vilket nu syns främst i form av skador i betongen. Åren 2017-2019 genomförs ett upprustningsprojekt med fokus på betong i vattenvägar samt utskovsluckor. Under 2018 kommer pelarsidor och skibord att vattenbilas till innanför sprickarmeringen för gjutning av nya betongytor.

Därtill byggdes 2017 en ny fisktrappa som är 30 m lång och 12 m bred genom vilken det ska tappas drygt 15 m 3 /s under delar av sommaren.

Program

07:00 Avresa från Scandic Hotell i Skellefteå

08:15 Ankomst till Vargfors. Kaffe. Presentation och visning av valvdammen.

10.30 Avresa från Vargfors.

11:30 Lunch i Malå

13:30 Ankomst Storavandammen. Presentation och visning av pågående entreprenadarbeten samt utförd fisktrappa. Kaffe.

16:00 Avresa från Storavandammen.

18:30 Ankomst Skellefteå/Skellefteå flygplats.


Praktisk information

Arrangörerna (Vattenfall och SVF) bjuder på fika, lunch och busstransport under dagen.

För resa till Skellefteå rekommenderas SAS från Arlanda 30/5 kl 17:50. För boende i Skellefteå rekommenderas Scandic Hotell. Flygbussen stannar precis utanför hotellet. För resa från Skellefteå rekommenderas SAS från Skellefteå 31/5 kl 19.25. Transporten från Storavan kommer att köra de som vill direkt till flygplatsen.

För de som anländer till Skellefteå dagen innan, och så önskar, planeras en gemensam middag kl 19.30, på egen bekostnad.

Antalet deltagare är begränsat (deltagare från SwedCOLDs medlemsföretag har företräde).