Förbundsmöte/årsmöte SLFK

Arrangör Stockholms Länsförbund För Krisberedskap
Tid 2018-04-19 18:00
Plats Kungliga myntkabinettet, Slottsbacken 6, Konferensdelen, Stockholm
Förbundsmöte/årsmöte SLFK
 

Välkommen till SLFK:s årsmöte. Särskild kallelse har gått ut. Medlemsorganisationerna utser vilka som ska representera organisationen på SLFK:s årsmöte.

Även de som inte är ombud kan anmäla sig till årsmötet för att lyssna på överste Thomas Karlssons föredrag, där han bland annat berättar om Aurora 17.

Buffé serveras efter förhandlingarna. Betala in 200 kr per person som deltar i buffén till plusgiro 3133-6 innan årsmötet samt ange vilka inbetalningen avser. Avgiften måste vara inbetald senast 7 arbetsdagar innan stämman för att du ska kunna delta i buffén.

Ingen avgift för buffén tas ut för de som ingår i eller är nominerade till styrelse/valberedning/medaljkommitté/revisorer samt hedersledamöter och inbjudna gäster.