Förbundsmöte/årsmöte SLFK

Arrangör Stockholms Länsförbund För Krisberedskap
Tid 2018-04-19 18:00
Plats Kungliga myntkabinettet, Slottsbacken 6, Konferensdelen, Stockholm
Förbundsmöte/årsmöte SLFK
 

OBS! Anmälan om buffé gjord efter kl 10.00 13/4 2018 kan tyvärr inte beställas. Däremot kan du skriva ja för buffé och om någon lämnar återbud får du möjlighet att delta i buffén.

Välkommen till SLFK:s årsmöte. Särskild kallelse har gått ut. Medlemsorganisationerna utser vilka som ska representera organisationen på SLFK:s årsmöte.

Även de som inte är ombud kan anmäla sig till årsmötet för att lyssna på Bo Richard Lundgren, ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien och tidigare chef för Institutet förhögre totalförsvarsutbildning vid Försvarshögskolan. Ämnet är ”Totalförsvaret i går, i dag och i morgon”.

Buffé serveras efter förhandlingarna. Betala in 200 kr per person som deltar i buffén till plusgiro 3133-6 innan årsmötet samt ange vilka inbetalningen avser. Avgiften måste vara inbetald senast 7 arbetsdagar innan stämman för att du ska kunna delta i buffén.

Ingen avgift för buffén tas ut för de som ingår i eller är nominerade till styrelse/valberedning/medaljkommitté/revisorer samt hedersledamöter och inbjudna gäster.