Slamnätverksträff 6 december

Arrangör Avfall Sverige
Tid 2017-12-06 09:00
Plats Konferenscentret Science Park, Gjuterigatan 9, Jönköping
Nätverksträff
 

Avfall Sverige, i samarbete med Jönköpings kommun och
VA-guiden, bjuder in till träff i slamnätverket 
 

Tema: Alternativt
omhändertagande av slamavskiljarslam

Tid: Onsdagen den 6 december 2017 kl. 9.30-16.00. Fika serveras från kl. 9.00.