Forskningsetiska avvägningar

Arrangör Avdelningen för forskningsstöd
Tid 2017-10-17 13:0015:00
Plats Bergsmannen, Aula Magna, Stockholm
Forskningsetiska avvägningar
 

Hur ska man väga forskningens förväntade nytta mot de risker som det innebär att utföra den? Och hur görs detta i praktiken vid t ex. etikprövning? Inom ramen för detta seminarium kommer frågor som dessa att belysas ur olika perspektiv av en erfaren panel. Därefter finns det utrymme för frågor och diskussion. Panelen består av:

Elisabeth Furberg (Centrum för forsknings- och bioetik, Uppsala universitet)
Petra Lindfors (Psykologiska institutionen, Stockholms universitet)
Sten-Åke Stenberg (Institutet för social forskning, Stockholms universitet)


OBS! Genom att anmäla dig till seminariet godkänner du att uppgifterna som lämnas i samband med anmälan sammanställs i form av en deltagarlista och sparas av arrangören till och med datumet för arrangemanget. Detta för att arrangören ska veta vilka som kommer på seminariet, samt för att arrangören ska kunna informera deltagarna om eventuella ändringar vad gäller tid, lokal, etc. Listan kommer även att cirkuleras på seminariet i syfte att se vilka som faktiskt närvarar. Stockholms universitet är personuppgiftsansvarig för dessa uppgifter. 
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta arrangören och du har rätt att få reda på vilka uppgifter om dig som finns lagrade samt att få dem korrigerade. Stockholms universitet är en statlig myndighet, vilket innebär att handlingar som upprättats eller inkommit till universitetet är allmänna handlingar och omfattas av offentlighetsprincipen.
Genom att använda denna bokningstjänst (Simple Signup) godkänner du även personuppgiftsbehandling enligt de villkor som gäller för tjänsten (se länken "Köpvillkor" nedan).