Roks konferens: Hur kan vi bekämpa mäns våld mot kvinnor i ett pornofierat samhälle?

Arrangör Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige
Tid 2017-11-14 09:3016:00
Plats Folkets hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm
Konferens om pornografi
 

Varmt välkommen till Roks konferens!

Dagen innehåller föreläsningar, dokumentärfilm och samtal om "Hur vi kan bekämpa mäns våld mot kvinnor i ett pornofierat samhälle?" Du kommer bland annat få höra Nina Rung, krimonolog och genusvetare, Gerda Christensson, Kvinnofronten, och Max Waltman, gästforskare vid University of Michigan. Dagens moderator är Jenny Westerstrand, doktor i juridik och forskare. 

Program:
09:30 Samling med fika och registrering
10:00 Roks ordförande Zozan inci hälsar välkommen
10:10 Pornland - Hur porrindustrin kapar vår sexualitet. Dokumentärfilm av Gail Dines, professor i sociologi och kvinnostudier vid Wheelock College i Boston
10:40 Porr, makt och gränsöverskridningar. Gerda Christensson, aktivist, Kvinnofronten.
11:15 Pornografi och prostitution som våld mot kvinnor: att bevisa sambandet och stoppa skadeverkningarna. Max Waltman, Fil. dr./Ph.D., Gästforskare vid University of Michigan (Ann-Arbor), Wenner-Gren Fellow vid Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. 
12:15 Lunch
13:15 Porr och sexuella övergrepp - en love story? Nina Rung, kriminolog och genusvetare
14:00 Paus
14:15 Panelsamtal: Hur kan vi bekämpa mäns våld mot kvinnor i ett pornofierat samhälle? Samtalsledare: Unni Drougge, journalist och författare. I panelsamtalet deltar bl.a. Nina Rung, kriminolog och författare, Zozan Inci, Roks ordförande, Gerda Christensson, Kvinnofronten, Betan Andersson, Kommunpolitiker och f d orfröande i Folkaktionen mot pornografi, Susanne Eberstein, riksdagsledamot och ledamot i justititeutskottet. 
15:15 Jenny Westerstrand, moderator, sammanfattar dagen
15:30 Roks ordförande, Zozan Inci, avslutar dagen

Konferensavgift: 300 kr/person. Faktura skickas till den mailadress du uppger. Återbetalas inte vid förhinder men kan överlåtas till annan person som då anmäls till event@roks.se. Sista anmälningsdag är den 27 oktober.