Torsbyregattan - Gill Stockholm Cup

Zoom8

Förnamn Efternamn Org/Företag/Klubb Segelnummer
Albin Andersson BOOSS SWE183
Oscar Josefsson BooSS SWE 197