Föreläsning: Svenskt Näringsliv – hållbarhet förutsätter tillväxt.

Föreläsning: Svenskt Näringsliv – hållbarhet förutsätter tillväxt.

Förnamn Efternamn Org/Företag/Klubb
Maria Söderberg DARE HR Consulting AB
Inger Edlund Pedersen Energikontor Norr AB
David Wiklund Wibax Biofuels AB
Magnus Engström Farmartjänst & Konsult AB
Pernilla Norman Arenapersonal
Annelie Forsberg Arena koncernen
Jenny Rehn Luleå Energi
Magnus Johansson Luleå Energi
Lars Åström Wibax Biofuels AB
Emma Möller Tåga Konsult AB
Sara Sällström Studieförbundet Vuxenskolan
Linda Strandenhed Studieförbundet Vuxenskolan Norrbotten
Ida Heintz Swerea MEFOS AM
Andreas Johnsson Swerea MEFOS
Anna Lundqvist Complete Consulting
Carolina Sevä Adecco
Inger Edlund Pedersen Energikontor Norr
Tord Pettersson Energikontor Norr AB
torbjörn wiberg Ådal Skog
Gunilla Rubin Sweco Management
Tomas Olsson Sweco Management
Christer Sehlin Samhall AB
Kent Eneris BnearIT AB
Isabella Katsimenis Energikontor Norr
Per Sandström BC Luleå
Katarina Delsing Energikontor Norr