SS Kaparens kick-off (lördag 4 mars 2023)

Anmälan

Förnamn Efternamn
Henric Gillerberg
Cathrine Gustafson
Helene Mossberg
Lillevie Mossberg
Per Hansson
Noa Hammer
Christian Hammer
Maud Gellerstedt
Peter Norin
Karin Koritz
Anders Koritz
Magnus Franck
Åsa Berndtsson
Hjalmar Franck
Karin Andersson
Lars Ekwall
Margareta Hammar
Paul Hedren
Sylvia Karnerfors
Camilla Sjögren
Lars Ekwall
Gustav Koritz
Håkan Törnqvist
Joel Kivi
Bengt Larsson
Bertil Eliasson
Marie Björling Duell
Mats Duell
Calla Lillhage
Susanne Borgenstierna
Hannes Borgenstierna
Richard Gudmundsson
Anna-Lena Redén
Hannes Thelfer
Tobias Thelfer
Arne Olsén
Olle Andersson
Claes Gilborne
David Keiller
Arne K Larssen
Karin Jakobsson
Katarina Gillerberg
Emanuel Gillerberg
Hans Elkjaer
Eva Törnqvist
Max Petersfeldt
Stefan Berg
Tony Fälth
Egil Fälth Schörling
Harry Fälth
David Axén
Casper Österlind