Årsmiddag NBF/Byggföretagen 2020

Antal personer

Förnamn Efternamn Org/Företag/Klubb
Erik Ranängen Sveriges Byggindustrier/Norrbottens Byggmästareförening
Helena Ranängen LTU
Tomas Lejon Svenska Norrbygg AB
Monica Lejon Svenska Norrbygg AB
Christer Johansson Byggföretagen
Thomas Hortlund Pionjären Fastighets AB
Kerstin Löfgren Pionjären Fastighets AB
Birgitta Lindgren Senior
Håkan Rask Senior
Stefan Johansson Älvsbyhus
Ulrica Johansson Älvsbyhus
Peter Fahlblom HÖ Allbygg AB
Mervi Sandbacka HÖ Allbygg AB
Stefan Nyberg HÖ Allbygg AB
Johan Hallberg Byggföretagen
Urban Nilsson Styrelsen
Anneli Nilsson Styrelsen
Veikko Ylikärppä Va-tak och isolerteknik
Lars Jonsson senior
Eva Jonsson seniors fru
Jan-Olof Lampinen NCC Sverige AB
Raija Erlandsdotter NCC Sverige AB
Robert Nilsson NCC Sverige AB
Erika Bergdahl NCC Sverige AB
Andreas Rydberg NCC Sverige AB
Elisabeth Rodahl NCC Sverige AB
Mats Eklund NCC Sverige AB
Marika Eklund NCC Sverige AB
Sami Leskinen NCC Sverige AB
Anneli Leskinen NCC Sverige AB
Ola Engström NCC Sverige AB
Staffan Nilsson Valberningen
Christina Nilsson Valberedning
Annika Johansson Galaxen Bygg
Charles Enryd PwC, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Björn O. Nilsson Länsstyrelsen i Norrbottens län
MARTIN Olofsson ABL i BODEN AB 556704-4028
Annika Holmgren Senior
Peter Mettävainio Senior
JOhanna Augustsson Galaxen Bygg
Monica Åström Nygård Senior
Thomas Nygård Senior
Tomas Patomella Patomella Tak AB
Erik Patomella Patomella Tak AB
Monika Patomella Patomella Tak AB
Ann-Sofie Patomella Patomella Tak AB
Christian Sjösten Peab Sverige AB
Pär Degerlund Peab Sverige AB
Mats Johansson MJ Montage AB
Annika Cortinovis MJ Montage AB
Afshar Nori HÖ Allbygg AB
Ulrika Hedberg HÖ Allbygg AB
Sara Bergman Galaxen Bygg AB
Johnny Sundberg Nåiden Bygg AB
Maria Sundberg Nåiden Bygg AB
Leif Sundström Nåiden Bygg AB
Anna Nykänen Nåiden Bygg AB
Pernilla Sjösten Peab Sverige AB
Frida Degerlund Peab Sverige AB
Peter Åkerström Peab Anläggning AB
Dennis Szymasko Peab Anläggning AB
Anna-Carin Szymasko Peab anläggning ab
Barbro Åkerström peab anläggning ab
Lars Rutberg Byggföretagen
Lars Lindberg Företagarna Norrbotten
Anders Gard NCC Sverige Ab
Malin Gard NCC Sverige AB
Kasper Cortinovis Byggstenen
Emelie Berglund Byggstenen respektive
Patrik Stöckel GLB I Norrbotten
Airi Stöckel Fru Patrik S