Seminarium med kommunutredningens huvudsekreterare Sverker Lindblad

Ideell deltagare från civilsamhället

Förnamn Efternamn
Mette Waldrop
Ulla Herlitz
Hans Arén
Marcus Nordgren
Bert Olsson
Lars Båld
Gloria Esteban
Tommy Johanssson
Holger Andersson
Malin Widehammar
Mikaela Lilleste
Karin Wenström
Christer Owe
Ulrik Strömber
Lennart Arvidsson
Lena Kjellman
Erik Bick
Tinna Harling
Leif Andersson