Seminarium med kommunutredningens huvudsekreterare Sverker Lindblad

Deltagare offentlig eller privat sektor

Förnamn Efternamn
Sverker Lindblad
Fredrik Röjd
Lisa Bomble
Lisa Lundin
Agneta Rapp
Dan Melander
Marie Oscarsson
Annika Leander
Peter Lindroth
Jenny Stenberg
Lasse Fryk
Anders Nilsson
Kjell Karlsson
Inger Orebäck
Katarina Eriksson Lindfors
Per Hasselberg
Eva Pettersson