80-årsjubileum

80-årsjubileum

Förnamn Efternamn
Maria Toth
Lena Sjöberg (Widqvist)
Anne Lööf
Catharina Delleskoog
Leena Jonsson Arndt
Rolf-Eric Arndt
Agneta Eriksson
Agneta Jonsson
Olle Jonäng
Gunnar Ohlsson
Susanne Thelin
Lotta Lindholm
Kerstin Persson
Camilla Bertilsson
Thomas Uhlin
Inger Uhlin
Erik Normann
Håkan Olsson