Informationsträff TiA

Arrangör Länsstyrelsen Skåne och NÄTVERKET
Tid 2017-08-30 13:00
Plats Sensus Studieförbund, Studentgatan 4 Malmö, malmo
Informationsträff TiA
 

INFORMATIONSTRÄFF 30/8: Ny utlysning av TiA-medel

 

Onsdagen den 30 augusti kl 13.00-15.30 bjuder Länsstyrelsen Skåne i samverkan med NÄTVERKET – Idéburen sektor in till ett möte om möjligheten att söka nya statsbidrag för tidiga insatser riktade till asylsökande (TIA).

Utlysningen öppnar 14 augusti och stänger 15 september (för ansökningshandlingar och mer info klicka HÄR)

Medlen ska användas till att finansiera befintlig eller ny verksamhet som främjar hälsa, språk och/eller samhällsinformation för asylsökande i Skåne.  

Programmet på informationsträffen innehåller:

·         Information från Länsstyrelsen om utlysningen och ansökningsprocessen

 

Länsstyrelsen ger en lägesbild kring pågående TiA-insatser

Arbetsförmedlingen informerar om ”Jobskills.se” – systemet som syftar till tidig kartläggning och matchning för asylsökande mot arbetsmarknaden

 

·         Workshop/dialog: Inom TiA-systemet kommer Länstyrelsen och samverkanspartners att erbjuda seminarier, informationsträffar, kompetenshöjande insatser för föreningar runtom i Skåne – för att dessa ska fyllas med rätt innehåll vill vi få er input   

 

 

Alla idéburna organisationer som har, eller funderar på att starta, verksamhet för asylsökande är välkomna. Sprid gärna inbjudan i era nätverk. Mötet hålls hos Sensus studieförbund på Studentgatan 4 i Malmö.