Incotermskurs 27 september 2017

Arrangör Svenska ICC
Tid 2017-09-27 09:45
Plats Stockholm, Stockholm
Incotermskurs 27 sept. 2017
 

Internationella Handelskammaren, ICC, bjuder in till kurs i Incoterms


Den Internationella Handelskammaren ICC har arbetat fram regler för självreglering, Incoterms, som används globalt i samband med frakt av gods. Kunskap om vilka risker som föreligger är den bästa försäkringen för framgångsrik handel då man kan avstyra många potentiella fallgropar.


Kursen behandlar bland annat:  • Genomgång av samtliga termer

  • Incoterms och försäkring

  • Skador under transport

  • Kostnadsfördelning mellan säljare och köpare

  • Felleverans, reklamation och tvistlösning


Deltagarna får även arbeta i mindre grupper för att lösa verklighetstrogna exempel där Incoterms används i praktiken.


Målgrupp:
Kursen vänder sig  till personer som arbetar eller kommer i kontakt med
spedition, inköp och ekonomi för inköp eller försäljning. Kursen är upplagd så att även personer utan förkunskaper i Incoterms kan tillgodogöra sig utbildningen.


För mer information, se www.icc.se.