Reiselivs seminar: Knutepunkt Arktisk

Organizer Porsanger i Utvikling & Sápmi Næringshage
Location Lakselv, other

There are no tickets available for this event


Reiselivs seminar som Du må være med på! 

Knutepunkt Arktisk

Samarbeid om de gode opplevelsene

Vær med på å skape en felles fremtid
for deg som er en reiselivsaktør i regionen.

#sammenfremover

#knutepunktarktisk