Tema: Det goda samtalet- Inställd

Tid 2017-11-09 13:3015:30
Plats Studenthuset, hus Beta, Ekosalen, Frescati, Stockholm
Tema:Det goda samtalet
 

9/ 11 Det goda samtalet - Inställd

Astrid
Seeberger

är överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset, docent på Karolinska
Institutet och författare, bland annat till en uppmärksammad bok Den skamlösa
nyfikenheten som är en samling berättelser blandad med tankar om samtalet. Hon
har byggt upp och varit ledare för ämnesområdet Professionell Utveckling i den
nya läkarutbildningen på Karolinska Institutet där samtalskonst spelar en
viktig roll. 2012 fick hon Svenska Läkaresällskapets Hippokratespris 2012 för
sin etiska gärning med motivationen: ”Astrid Seeberger omsätter etik i sitt
praktiska arbete på ett utomordentligt sätt och hämtar exempel ur den kliniska
vardagen. I sitt författarskap värnar hon särskilt det humanistiska
synsättet inom sjukvården.” I höst kommer med en ny roman – Goodbye,
Bukarest – som handlar om ett europeiskt flyktingöde.
I sin föreläsning Det
goda samtalet
kommer hon bl.a. att diskutera vad som krävs för att ett gott
samtal skall kunna komma tillstånd, hur man kan få en samtalspartner att öppna
sig och hur man skapar förmågan hos någon som inte tror sig att kunna handskas
med sina svårigheter att ändå klara av sin situation. Och vilken plats har det
goda samtalet i ett samhälle som förefaller tro på att allt, även
mellanmänskliga möten kan bedrivas på ett ingenjörsmässigt sätt?
Välkomna!