Tema: Det goda samtalet- Inställd

Tid 2017-11-09 13:3015:30
Plats Studenthuset, hus Beta, Ekosalen, Frescati, Stockholm
Tema:Det goda samtalet
 

9/ 11 Det goda samtalet - Inställd

Astrid Seeberger är överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset, docent på Karolinska Institutet och författare, bland annat till en uppmärksammad bok Den skamlösa nyfikenheten som är en samling berättelser blandad med tankar om samtalet. Hon har byggt upp och varit ledare för ämnesområdet Professionell Utveckling i den nya läkarutbildningen på Karolinska Institutet där samtalskonst spelar en viktig roll. 2012 fick hon Svenska Läkaresällskapets Hippokratespris 2012 för sin etiska gärning med motivationen: ”Astrid Seeberger omsätter etik i sitt praktiska arbete på ett utomordentligt sätt och hämtar exempel ur den kliniska vardagen. I sitt författarskap värnar hon särskilt det humanistiska synsättet inom sjukvården.” I höst kommer med en ny roman – Goodbye, Bukarest – som handlar om ett europeiskt flyktingöde.


I sin föreläsning Det goda samtalet kommer hon bl.a. att diskutera vad som krävs för att ett gott samtal skall kunna komma tillstånd, hur man kan få en samtalspartner att öppna sig och hur man skapar förmågan hos någon som inte tror sig att kunna handskas med sina svårigheter att ändå klara av sin situation. Och vilken plats har det goda samtalet i ett samhälle som förefaller tro på att allt, även mellanmänskliga möten kan bedrivas på ett ingenjörsmässigt sätt?


Välkomna!