Tema: Hur kommer digitaliseringen att påverka arbetslivet?

Tid 2017-09-14 13:3015:00
Plats Studenthuset, hus Beta, Ekosalen, Frescati, Stockholm
Tema:Hur kommer digitaliseringen att påverka arbetslivet?
 

Hur kommer digitaliseringen att påverka
arbetslivet?

Det råder ingen tvekan om att
digitaliseringen påverkar samhällsutvecklingen, så även arbetsmarknaden. Eva Regårdh, Stiftelsen för Strategisk Forskning delger
oss resultatet av de rapporter som de gett ut, "Vartannat jobb
automatiseras inom 20 år - utmaningar för Sverige" och "De nya jobben
i automatiseringens tidevarv".

Välkommen!