Musiksymposium 2017

Arrangör RUM
Tid 2017-10-31 09:00
Plats Campus Flemingsberg, SMI., Stockholm
Musiksymposium 2017
 

Fortbildande workshops och seminarier, möten, fest och diskussioner som rör pedagogens arbete inom landets musik- och kulturskolor.