GreenCharge samverkansdag och sommaraktivitet kring regionalt fossilfria transporter till år 2030

Arrangör Miljöfordon Sverige i samverkan med El-och gasbilar, Småländska Bränslen, Energikontor Sydost och Region Halland
Tid 2017-06-21 08:4521:00
Plats El- och gasbilar, Småländska Bränslen, Miljöfordon Sverige, Hammargatan 13, 3...
GreenCharge seminarium 09.30-16.00
 
Miljöfordon Mingel 16.00-ca 21.00
 
GreenCharge seminarium och mingel 09.30-ca 21.00
 

GreenCharge
samverkansdag och sommaraktivitet kring regionalt fossilfria transporter till
år 2030

– goda exempel, erfarenheter och samverkan är
nyckelfaktorer för omställning till fossilfria fordon och transporterVälkommen till en spännande dag
om omställning till fossilfria fordon och transporter med fokus på goda erfarenheter
från GreenCharge fas 1 – 5 års demonstrationer och forskning, goda exempel
avseende både åtgärder och intitaitiv samt diskussion kring nästa steg som
skalar upp och snabbar på utvecklingen. Dagen arrangeras genom en samverkan
mellan GreenCharge, Miljöfordon Sverige, Småländska Bränslen, El- och gasbilar,
Energikontor Sydost med den regionala energi- och klimatrådgivningen samt
nätverket för fossilfria drivmedel samt Region Halland och deras
upphandlingsnätverk för hållbara transporter.  

Vi har lyckats få till ett mycket
intressant och aktuellt program. Moderator för dagen är Ursula Hass som är
tidigare rektor på Blekinge Tekniska Högskola och var med och starta upp
GreenCharge-projektet och nu driver konsultföretaget Padme som bl.a. genomför
en förstudie åt GreenCharge-projektet. Hon kommer att berätta om denna förstudie
som syftar till att utveckla GreenCharge in i framtiden.

I utställningen som byggs upp i
de lokaler vi befinner oss i under dagen så finns flera fordons- och infrastruktur leverantörer, teknikföretag, energiföretag m.fl.
representerade med sina produkter och tjänster. Här kommer erbjudanden och
kampanjer som finns tillgängliga för GreenCharges medlemmar visas upp och
presenteras.

Besök utställningen under
dagen och ta del av senaste nytt om fossilfria fordon, drivmedel/energi mm.

Dag och tid: onsdagen 21 juni
kl.
08.45-09.30 (registrering/mingel i utställningen),
09.30-16.00 (seminariedel –
lunch och kaffe ingår under seminariedelen),
16.00-ca 21.00 (miljöfordonsmingel, musikunderhållning, lättare buffé och dryck, invigning av
Miljöfordon Sveriges nya lokaler och utställning).

PS. Det går att anmäla sig
separat till både seminariedelen samt efterföljande mingel eller till hela dagen. Delarna är kostnadsfria.

Plats: Hammargatan 13, 352 46 Växjö

Varmt välkommen att anmäla dig till
denna dag som präglas av kunskap, erfarenhetsutbyte och samverkan!

Vi önskar anmälan senast 16
juni. Boka in denna aktivitet i era kalendrar.

Länk till programmet   

Plats

El- och gasbilar, Småländska Bränslen, Miljöfordon Sverige, Hammargatan 13, 352 46 Växjö