Hur bygger vi tillit i samhällskroppen?

Arrangör GNH Sweden
Tid 2017-06-15 10:0015:00
Plats NAV, Marcusplatsen 9, Sickla, Stockholm
workshop
100 kr

GNH FRUKOSTMÖTE:
Hur bygger vi tillit i samhällskroppen?

Om samhället ses som en kropp - hur bygger vi då tillit?
Hur skapar vi delaktighet och balans?
Hur håller vi varje del vital?


BESKRIVNING:
Känner du också att vi är mitt i ett paradigmskifte i världen just nu? Välkommen till en workshop i GNH-anda.
Denna gång håller vi fokus på tillit och delaktighet i samhället.

VAD HANDLAR DET OM:
GNH representerar en holistisk vision för hållbar utveckling till ett gott samhälle för alla - i den iden är samhällets vitalitet ett viktigt fundament i framväxandet av vägen till den framtiden. Vi utforskar hur detta kan vävas in i vår vardag och bidra till det vi vill se och skapa, genom våra liv och våra projekt, i våra organisationer och i det samhälle vi vill skapa.

TID OCH PLATS:

10-15 på Marcusplatsen 9 i Sickla, Stockholm

ANSVARIGA VÄRDAR:
Anna Rosengren och Marie Ann Östlund

BAKGRUND:

Under 2017 samskapar vi och sprider programmet GNH Leadership. Detta gör vi genom att erbjuda GNH-inspirerade frukostseminarier och workshops. Välkommen till frukostseminariet nummer tre i serien - denna gång handlar det om hur GNH kan inspirera till en uppgraderad samhällsbärande story.

OM GNH:

Gross National Happiness innebär att en hållbar utveckling bör ta ett helhetsgrepp på föreställningar om framsteg och ge lika stor vikt vid icke-ekonomiska aspekter av välbefinnande. Det baseras på nio områden, domäner, i syfte att skapa en bred förståelse för GNH och att återspegla den holistiska utbud av GNH värden. De nio domänerna är:

- living standard
- health
- education/development
- time use
- good governance/leadership
- ecological diversity & resilience
- inner wellbeing
- community vitality
- cultural diversity

OM GNH LEADERSHIP:
GNH Leadership Programme samskapas nu till ett ettårigt ledarprogram baserat på de djupare principerna bakom GNH. Programmet skapas tillsammans med dem som kan och vill bidra och kommer att lanseras 2018.
Vill du vara med och samskapa GNH Leadership som lanseras 2018? Har du kompetenser eller idéer som kan bidra? Prata med oss efter frukostseminariet.

OM GNH AT WORK:
GNH at work är ett samlingsnamn för det system av metoder, program och förhållningssätt kopplade till GNH, som används i arbetslivet för att stödja nya system. Välkommen att bidra med erfarenheter frågor och intresse.