Att leva med ADHD

Arrangör RT Consulting
Tid 2017-06-15 18:0021:00
Plats Folkets hus i Limhamn i E-salen, Linnégatan 61. , malmo
Att leva med ADHD
50 kr

RT Consulting tillämpar "köp inte grisen i säcken-konceptet". Det innebär att du betalar anmälningsavgiften på 50 kronor. Efter föreläsningen ,eller i pausen betalar du vad du anser den vara värd för dig. RT Consulting vill att du ska veta vad du betalar för. Anmälningsavgiften på 50 kronor är för att säkra lokalhyran och förfriskningar. Det går bra att betala med kort eller swish. Det kommer även finnas en låda att lägga kontant betalning i för dig som vill vara anonym. Anmälningsavgiften betalas direkt vid anmälan. 


Rachid Toufik kommer prata om hur det är att leva med de olika symtomen som ADHD kan ge. Han har arbetat mycket med barn och ungdomar med denna diagnos och han fick själv en ADHD-diagnos i vuxen ålder. Föreläsningen riktar sig till personer som har diagnosen, föräldrar och människor som på ett eller annat sätt möter dessa barn och unga i sin vardag.

Föreläsningen kommer att vara uppdelad i två delar: I den första delen av föreläsningen kommer Rachid att ta upp egna erfarenheter och hur han gör för att hantera utmanande situationer och han kommer ta upp olika exempel från många års arbete med barn och unga med ADHD. 

I den andra delen av föreläsningen kommer han prata om bemötande och förhållningssätt utifrån Collaborative & Proactive Solutions – CPS och lågaffektivt bemötande och han kommer ta upp de goda effekterna av fysisk aktivitet. 

Rachid Toufik är socionom, certifierad coach, medlare och diplomerad samtalsterapeut. Under cirka 20 år har han arbetat med familjer och ungdomar/barn i olika former. Han har varit anställd i Vellinge kommuns elevhälsa sedan 2013. Rachid arbetar kommunövergripande i Vellinges NPF-team. 

I pausen blir det kaffe och frukt. 

När föreläsningen är fullbokad kommer länken att sluta fungera.