Tema elektronik – För dig som säljer elektriska produkter

Arrangör Forum för kemikaliesmart handel
Tid 2017-05-19 08:0010:00
Plats Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 Lokal: Bolindersalen , Stockholm
Seminarium
 


Välkommen till detta seminarium arrangerat av Forum för Kemikaliesmart handel!


Denna gång är temat elektronik. Det är nyheter kring butiksinsamling och WEEE, ROHS och dessutom är skatteförändringar för elektriska produkter på gång. Vi får höra experter inom dessa områden berätta om detta. Har du som representant för företag inom detaljhandeln, tankar om /erfarenheter av eget arbete kring dessa frågor? Denna gång finns inget handelsföretag bland föredragshållarna så det vore extra intressant att få inspel från dig som deltagare!


  • Mårten Sundin, El-kretsen, berättar om avfallsledet vad gäller producentansvar och butiksinsamling av elektroniska produkter.


  • Mari Fagerholm, Stockholms stads miljöförvaltning, berättar omresultat från en nyligen genomförd kommunal tillsynskampanj om elektriska produkter i Stockholm, Göteborg och Malmö.


  • Johan Westlund, Regeringskansliet, expert på den s.k. kemikalieskatten, skatten på kemikalier i viss elektronik, berättar om hur den fungerar och varför den ser ut som den gör.


Frukost från kl 8:00, föredrag 8:30-10:00.


Välkommen!

Seminariet inklusive frukost är kostnadsfritt, men anmälan är bindande 
(en no show-avgift på 200 kronor kan komma att tas ut).


För mer information om Forum för kemikaliesmart handel se här: http://foretag.stockholm.se/Natverk--Moten/Hallbart-foretagande/Kemikaliesmart-handel/?kontakt=