Informationsträff I - Jobbsprånget 2017

Arrangör Arbetsformedlingen i samverkan med IVA
Tid 2017-05-19 10:0011:00
Plats Tunnelgatan 3, 103 86., Stockholm
Informationsträff - Jobbsprpånget 2017
 

Arbetsförmedlingen i
samverkan med IVA-Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien har startat Jobbsprånget
som riktar sig till utländsk akademiker.
Syftet
är att öppna upp den svenska arbetsmarknaden för utländsk akademiker och ge dem en första
erfarenhet av svenskt arbetsliv genom praktik och i fortsättningsvis
arbete.

Om du har ytterligare frågor och vill veta mer om Jobbsprånget är du välkommen till träffen.

Med vänlig hälsning

S. Lakshminarayanan.