INBJUDAN TILL NATIONELL KONFERENS ARBETSMARKNAD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Arrangör DHS Funktionshinderrörelsen i Helsingborg
Tid 2017-10-04 08:0017:00
Plats Dunkers Kulturhus, konsertsalen Adress: Kungsgatan 11, 252 21 Helsingborg ,...
Konferens
350 kr

INBJUDAN TILL NATIONELL KONFERENS "Arbetsmarknad för personer med funktionsnedsättning"

med medverkande av bl.a Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, representanter från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

DHS Funktionshinderrörelsen i Helsingborg
Lokal (plats) 
Dunkers kulturhus, Konsertsalen, Kungsgatan 11, Helsingborg 
Anmälan via länken (till vänster) eller e-post: kansli@dhshelsingborg.se, uppge namn organisation samt faktureringsadress.Inom funktionshinderrörelsen ser vi med oro på att våra grupper inte hänger med i den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden. Samtidigt pågår en debatt om de stödformer som samhället erbjuder, främst genom arbetsförmedlingen för att hjälpa de som inte har full arbetsförmåga. Hur effektiva är insatserna? Finns det andra vägar? Och hur ser det ut för unga som lämnar särskolan?

Syftet är att lyfta och stärka arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning runt om i landet och initierasamarbete mellan myndigheter och civilsamhälle.

Konferensprogrammet vänder sig till: Beslutsfattare och tjänstemän, nationellt, regionalt och lokalt, på alla nivåer som är intresserade av framtidens arbetsmarknad för personer med funktionsvariationer. Representanter för funktionshinderrörelsen. Utbildningsansvariga (gymnasie/vuxenutbildning), arbetsförmedlingens och försäkringskassans områdeschefer och marknadsområdeschefer (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan), ansvariga för studievägledning, utbildare och forskare på vägledningsområdet, representanter från departement, myndigheter, organisationer samt alla som har ett intresse för vägledning och rekrytering.

Program: 

08.00-08.40    Incheckning med kaffe och bulle
08.40-08.45    Välkomsttal och inledning av Yasmine Larsson, ordförande DHS    
08.45-08.50     Moderator Winnie Gravlund informerar om dagen 

TEMA – Forskning- Analys- Trendspaning

08.50-09.30    Vad säger forskningen? Hur ser det ut nu och framåt i Sverige? Jenny Wallentin
09.30-10.00    Kaffe& fralla
10.00-11.00    Hur ser det ut idag och vad är tendenserna? Carl-Axel                             Sandén, Arbetsförmedlingen
11.00-12.00    Hur ser det ut idag och vad är tendenserna? Johanna                             Thagemark, Försäkringskassan

12.00-13.00    LUNCH

TEMA – Berättelser ur verkliga livet

13.00-13.35    Funktionshinder som företagsidé, Jakob Vendle
13.35-14.10    Socialt företagande, en gamechanger? Stefan   Johansson, Funkibator

14.10-14.30    Kaffe

14.30-15.15    Ylva Johansson, arbetsmarknadsmínister- Hur regeringen arbetar med dessa frågor
15.15-15.45    Näringslivet som arbetsgivare, Samhall, Tomas Andersson, Direktör marknadsområde syd
15.45-16.50    Paneldebatt, Anki Celander Funktionshinderrörelsen, Tomas Andersson Samhall, Carl-Axel Sandén AF, Johanna Thagemark FK

16.50-17.00      Yasmine Larsson, ordförande DHS avslutar dagen

Uppdatering av programmet, se http//:www.dhshelsingborg.se

KONTAKT: Marie Osberg, osberg@dhshelsingborg.se, tfn: 042 - 177 272

Anmälan är bindande