Maritimt samverkanskluster i Stockholm-Mälarregionen - öppet möte 2

Arrangör Mälardalsrådet
Tid 2017-06-20 10:0013:00
Plats Kollektivtrafikens hus, Centralplan 3, Stockholm
Seminariedeltagande 20 juni
 

Maritimt samverkanskluster i Stockholm-Mälarregionen -
hur driver vi arbetet framåt tillsammans?
I januari bjöd Mälardalsrådet in till ett öppet möte för att
undersöka intresset för ett maritimt samverkanskluster i
Stockholm-Mälarregionen. Intresset för frågan var stor och drygt 70 personer från olika delar av de maritima näringarna deltog i mötet. 

Nu tar vi nästa steg och bjuder in till ett andra öppet möte
för en fördjupad diskussion kring bland annat syfte, mål, engagemang och arbetsformer för ett eventuellt framtida maritimt samverkanskluster i
Stockholm-Mälarregionen.

Medverkande bl a: Mattias Rust, Näringsdepartementet, och Björn Olsson, Trafikanalys.

Kaffe från kl 09.30. Avslutning med lättare lunch ca kl 12.30.