Ungdomar och vardagsheder av Mariet Ghadimi från TRIS, Tjejers Rätt I Samhället

Arrangör Elevhälsan i Vellinge
Tid 2017-11-09 13:0016:00
Plats Kommunfullmäktigesalen Måkläppen, kommunhuset
Standardbiljett
 

Föreläsningen kommer
att handla om hedersrelaterat våld och förtryck med inriktning mot vardagsheder.
Detta är de
frågeställningar som kommer tas upp under föreläsningen:


  • Hur ser den hedersrelaterade värdegrundens vanligaste uttryck ut?


  • Hur påverkas unga personer av hedersrelaterade begränsningar och
    förväntningar?


  • Hur påverkar vardagsheder unga personers möjlighet till
    integration?


  • Hur kan personal inom skola och socialtjänst arbeta för att förebygga,
    upptäcka och handla vid  hedersrelaterat våld och förtryck?