Ungdomar och vardagsheder av Mariet Ghadimi från TRIS, Tjejers Rätt I Samhället

Arrangör Elevhälsan i Vellinge
Tid 2017-11-09 13:0016:00
Plats Kommunfullmäktigesalen Måkläppen, kommunhuset
Standardbiljett
 

Föreläsningen kommer att handla om hedersrelaterat våld och förtryck med inriktning mot vardagsheder. Detta är de frågeställningar som kommer tas upp under föreläsningen:

  • Hur ser den hedersrelaterade värdegrundens vanligaste uttryck ut?

  • Hur påverkas unga personer av hedersrelaterade begränsningar och förväntningar?

  • Hur påverkar vardagsheder unga personers möjlighet till integration?

  • Hur kan personal inom skola och socialtjänst arbeta för att förebygga, upptäcka och handla vid  hedersrelaterat våld och förtryck?