Creative Walking

Arrangör Holger P Konsult AB
info@holgerpkonsult.se
 

Intresseanmälan:

Få nya perspektiv på ditt ledarskap och utveckla ledarrollen med Creative walking. Ta del av denna metod och få erfarenheter, där ny verksamhet skapats och akuta ledarkriser tacklats. Deltagarna kommer också att få utveckla sitt eget uttryck i såväl i skrift som i teckning.  Vi rör oss från kurslokalen via kulturlandskapets vackra utsikter, miljöer som deltagarna får fånga, tolka och skildra på papper. Deltagarna får själva bearbeta egna dilemman och utmaningar i sitt ledarskap med hjälp av Creative walking enskilt och i grupp. Hur kan rollen som ledare utvecklas med hjälp av jämställdhet, kulturmöte, integration och konventionen om barnets rättigheter? Tid är en hårdvaluta för dagens ledare. I västlandet går tiden hela tiden, medan i vissa kulturer kommer tiden, de får hela tiden ny tid…

Creative walking är att aktivera större delar av hjärnan i skapandet och beslutfattandet. I vandringen syresätts hjärnan och olika hjärncentra sammanlänkas i nya kombinationer. Som ett stillasittande tänkande inte uppnår. I Creative walking bjuder du in syresatta nya tankar när hjärnan läggs i friläge. Hjärnan sammankopplar all din tidigare kunskap på ett nytt kreativt och kanske oanat nytt sätt.

Creative walking är att öppna upp sinnena och snabbt se helheten samt fokusera på det specifika man önskar utveckla. Den tekniken vill vi utveckla för skapande av nya lösningar inom organisation som ledarskap. Samma kreativa tänkande och skapande stimuleras vid reportagetecknande och målande i vardagsmiljöer:  Att snabbt se och skissa helheten, därefter inzoomning på det specifika man vill skildra och utveckla. Creative walking är att öppna upp sinnena, låta nya impulser och idéer möta oss. Snabbt få ner det på papper som ide upplägg för fortsatt utveckling i eftermiddags sessioner. I grupparbeten och diskussioner bearbeta utmaningar i ledarskapsrollen och i organisationens kärnverksamhet. Samt utveckla skisserna från dagen till målningar och text med lärarledd individuell handledning.