Livscykekostnader (LCC) -Ett beräkningverktyg för att spara pengar och energi genom offentlig upphandling

Arrangör Hållbar Utveckling Skåne
Tid 2017-05-09 09:00
Plats Länsstyrelsen Skåne, Kungsgatan 13, malmo
Standardbiljett
 

Program:

• Introduktion till begreppet Livscykelkostnader (LCC)
• Nyttan med att använda LCC
• Så här kan LCC användas i offentlig upphandling
• Olika beräkningsexempel
• Såhär har Kalmar kommun sparat pengar och miljö genom att satsa på LCC

Talare:
Daniel Svensson, Energy Service Management AB, har många års erfarenhet av att hjälpa offentlig verksamhet att sänka energianvändningen i sina fastigheter.

Anders Persson, Thenil AB, projektledare för Energitjänsteprojektet i Kalmar kommun. Anders kommer att berätta om hur LCC-beräkningar gjorde det möjligt att både spara pengar och minska klimatpåverkan och samtidigt satsa 150 miljoner på en modernare och mer energieffektiv utrustning.

Varför ska du gå?
• Du får en fördjupad förståelse för vad LCC är
• Du får veta inom vilka områden LCC är mest effektivt
• Du får lära dig verktyg och tillvägagångsätt för att arbeta med LCC
• Du får tips på hur du inom din organisation bäst kommer igång med LCC