EU Shake - om utsatta minoriteter

Arrangör Europa Direkt Ekumeniska EU-kontoret
Tid 2017-04-20 08:30
Plats Sensus Möte, Klara södra Kyrkogata 1, Stockholm
EU Shake
 

Frukostsamtal om utsatta minoriteter

Minoriteterna i världen råkar ofta ut för diskriminering, förföljelse och till och med dödligt våld. Det finns många olika grupper som kan kallas minoriteter, men vi har valt att fokusera på två – romer och kristna. Exempel på hur de far illa finns både i Sverige, i andra EU-länder och globalt. Kristna i Mellanöstern har det särskilt svårt precis som romerna i Rumänien och Bulgarien. Vilka insatser gör EU och hur fungerar dessa? Gör EU rätt insatser eller finns det konkreta förbättringsmöjligheter? Hur kan svenska ideella aktörer, inte minst kyrkan, bidra till att synliggöra eller begränsa minoriteternas utsatthet?

Om detta samtalar Annika Korzinek, chef för politisk rapportering på EU-kommissionens svenska representation; Peter Paulsson, generalsekreterare på Open Doors samt Rosita Grönfors, ordförande för Internationella romska och resande kvinnocenter. Samtalet involverar dock även i högsta grad deltagarna!

Smoothie från Juiceverket och kaffe serveras från kl. 08.00