Sälj- och verksamhetsplanering

Arrangör iTid
Tid 2017-04-07 07:3009:00
Plats Sandbacka Park, Sandviken
Sälj- och verksamhetsplanering
 

En bristande sälj- och verksamhetsplan leder till sena ledningsbeslut och missade affärsmöjligheter. En god sälj- och verksamhetsplan skapar balans mellan vad som går att sälja och vad som går att tillverka. iTid ger sin syn på hur man åstadkommer en taktisk plan som samordnar företagets resurser och driver fram nödvändiga ledningsbeslut i tid.