Anmälan till Utbildning i Flow

Arrangör Accountor
22 mars kl 10-16, Västervik
 
23 mars kl 10-16, Stockholm
 
24 mars kl 10-16, Karlskoga
 
27 mars kl 9-15, Stockholm
 
29 mars kl 10-16, Malmö
 
30 mars kl 10-16, Göteborg
 Boka in utbildning i Flow


De sista veckorna i mars kommer vi genomföra utbildningar i plattformen, för Team managers och Projektledare/Fakturerare/ Uppdragsansvariga. Under utbildningarna får varje deltagare träna på den nya processen genom att skapa ett antal av sina egna projekt (ett projekt = ett uppdrag) direkt på plats.


Datum för utbildningarna:  • 22 mars kl 10-16 i Västervik

  • 23 mars kl 10-16 i Stockholm (konferensrum London)

  • 24 mars kl 10-16 i Karlskoga

  • 27 mars kl 9-15 i Stockholm (konferensrum London)

  • 29 mars kl 10-16 i Malmö (även Lund deltar här)

  • 30 mars kl 10-16 i Göteborg


Våra kollegor i Uppsala och Gävle deltar vid något av tillfällena i Stockholm och kollegorna i Karlskrona får välja mellan att delta i Västervik eller Stockholm. Stäm av med din Team Manager


I Stockholm kommer teamen behöver fördelas mellan de olika utbildningstillfällena. Stäm av med din Team Manager.


Anmäl dig till vänster det datum du ska delta.