EU Shake - om EU:s bistånd och utvecklingssamarbete

Arrangör Europa Direkt Ekumeniska EU-kontoret
Tid 2017-03-23 08:30
Plats Sensus Möte, Klara södra Kyrkogata 1, Stockholm
EU Shake
 

Frukostsamtal om EU:s bistånd och utvecklingssamarbete

EU är, tillsammans med sina medlemsländer, världens största biståndsgivare men endast fem länder når upp till det överenskomna målet på 0,7 % av BNI. Är det realistiskt att alla EU-länder kommer dit? Och vad exakt gör EU och hur fördelas bidragen? Gör EU rätt insatser eller finns det konkreta förbättringsmöjligheter? Kan svenska ideella aktörer, inte minst kyrkan, påverka biståndspolitiken?

Om detta samtalar Annika Korzinek, chef för avdelningen för politisk rapportering på EU-kommissionen; Jessica Poh-Janrell, policysamordnare på Concord Sverige, samt Gunnel Axelsson Nycander, enhetschef på Svenska kyrkans internationella avdelning. Samtalet involverar dock i högsta grad deltagarna!

Smoothie från Juiceverket och kaffe serveras från kl. 08.00