Coachande Ledarskap

Arrangör FlowPartner AB
10-12 maj FULLBOKAD
 
5-7 september
 

Hur mycket skulle det
vara värt för dig och din organisation om du lärde dig att använda frågor som
en metod för att hjälpa människor att övervinna problem, kunna påverka sin
situation och ta fram sin potential?

Välkommen till vår tredagars träning i coachande ledarskap.
Du tränar konkret din förmåga att använda frågor för att minska missförstånd
och öka samförstånd, skapa tydlighet och fokus på resultat samtidigt som du är
medskapare till en lärande kultur.

Du får träna:

ü 
T3 – tydliga, tändande, tidsatta resultat

ü 
Coachingsamtalets 5 nycklar

ü 
Struktur för samtalet – Nuläge, Önskat resultat,
Hinder, Resurser

ü 
Sortering i vad som sägs och vad som kan
påverkas

Denna träning har under de senaste 9 åren endast varit
tillgänglig för de 

gått vårt längre program.

Pris

Priset är 14.500 kr exkl moms. I priset material, fika, lunch
och intyg. Inga förkunskaper krävs.

Varmt välkommen!