Workshop "Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård"

Tid 2017-03-21 09:0016:00
Plats Sunderby Folkhögskola
Standardbiljett