Årsmöte och Vattenkafé Ostkustens Vattensamling

Arrangör Norra Möre, Ljungbyåns och Hagbyåns-Halltorpsåns Vattenråd
Tid 2017-03-26 10:00
Plats Rådhuset, Stortorget, Kalmar
Årsmöte och Vattenkafé Ostkustens Vattensamling
 

Styrelsen för Norra Möre Vattenråd, Ljungbyåns Vattenråd och Hagbyåns-Halltorpsåns vattenråd kallar härmed alla medlemmar till årsmöte på söndag den 26e mars. 

Mötet börjar kl 10 och en gemensam lunch ingår. Efter lunch har vi bjudit in olika föreläsare som kommer bjuder på kunskap och samtal kring brinnande frågor kring våtmarker, fisk, vattenförsörjning och finansiering av åtgärder.  

Välkomna!