Temadag- folkhälsa och hållbarhet

Arrangör Högskolan i Gävle
Tid 2017-03-22 10:0013:00
Plats Högskolan i Gävle, Gävle
Temadag- folkhälsa och hållbarhet
 

Välkommen
till

Samverkansdag kring Folkhälsa och Hållbarhet


Högskolans nya utbildningsprogram Folkhälsostrateg för hållbar utveckling är nu inne på andra
terminen och ca 30 studenter går utbildningen. För att uppmärksamma området för
utbildningen, forskningen och samarbetet med samhället bjuder vi in till en förmiddag med
tema folkhälsa och hållbarhet. Under förmiddagen hoppas vi på spännande möten
mellan yrkesverksamma, studenter, lärare och forskare.