Jobbchans AV-tekniker inom AV/IT

Arrangör Arbetsförmedlingen
Tid 2017-03-22 09:00
Plats Arbetsförmedlingen , Skellefteå
Jobbchans AV-tekniker inom AV/IT
 

Informatik
Västerbotten vid Västerbottens läns landsting stödjer landstingets samtliga
verksamheter och ansvarar för drift, förvaltning, strategi och utveckling. Våra
drygt 110 medarbetare är placerade på länets samtliga tre sjukhus i Umeå,
Skellefteå och Lycksele. Vi har en processorienterad organisation som arbetar
mot definierade mål som är kända av våra medarbetare.Utmaningar som vi står inför är
modularisering av system, integrationer, mobilitet och nationell samverkan.
Tillgänglighet, kontinuitet och säkerhet är nyckelord för utvecklingen av såväl
tekniken som rutiner och arbetssätt. Inom enheten används ITIL version 3 som
processverktyg, systemförvaltningsmodell bygger på PM3 och PROJEKTiL är vår
projektmodell.Läs mer om tjänsten på Platsbanken.