Inbjudan till marknadsdialog

Arrangör E-samverkan i samarbete med Bron Innovation
Tid 2017-03-03 11:30
Plats Stair Coffice, Sjögatan 7 , Sundsvall
Inbjudan till marknadsdialog
 

Har Listify, Youvisit och Hotels.com något att göra med att stimulera inflyttning av nya människor och kompetens till vår region?

Inom eSamverkansprojektet samverkar 9 kommuner för en ökad digitalisering. Syftet är att utveckla och öka tillgången till digitala tjänster för medborgare och företag och därigenom på längre sikt öka regionens tillväxt, attraktivitet och tillgänglighet.

Inom eSamverkan bedrivs ett flertal separata utvecklingsprojekt. Inom delprojektet Välkommen hit är utgångspunkten attraktivitet. Platsens attraktivitet är en allt viktigare faktor för att attrahera nya invånare och kompetenser. Målet med Välkommen hit är att under 2017 lansera en digital vägledning för potentiella inflyttare och att arbetsgivare får stöd i att attrahera efterfrågad kompetens på annan ort.

Vi vill gärna träffa er över en lunch för att ge en möjlighet till information om behovet av en ny digital lösning som medger en ökad inflyttning av människor som vill leva, bo och verka i vår region och en lösning som arbetsgivare kan använda i sin rekrytering av kompetens från en annan ort.

Syftet är att ge information om den behovsanalys som genomförts och föra dialog om vad marknaden kan erbjuda för att möta behovet, samt samla information för att kunna genomföra en upphandling.

Fredagen den 3 mars kl. 11.30 – 13.00 bjuder vi in till ett lunchmöte hos Stair Coffice (Sjögatan 7 i Sundsvall). Anmäl ditt intresse på länken nedan.

eSamverkan och Bron bjuder in Brons medlemmar och företag som arbetar med digitala kommunikation och utveckling.  

Har du frågor, vänligen kontakta projektledare för eSamverkan Niklas Rahm på niklas.rahm@colegica.se eller 070-561 03 66.