21 mars 2017 - FN-dagen mot rasism och diskriminering

Arrangör ABF Malmö, Malmö mot Diskriminering, Antirasitiska filmdagar, Malmö Högskola, Malmös FN-förening, Länsstyrelsen Skåne och Malmö stad
Tid 2017-03-21 13:0016:15
Plats Malmö högskola, Niagara, Nordenskiöldsgatan 1, malmo
Anmälan
 

Syftet med det årliga seminariet för att uppmärksamma FN-dagen mot rasism den 21 mars är att bygga en arena där Malmöbor kan engageras och agera för förändring och mänskliga rättigheter.
 

Bakgrund - om FN-dagen mot rasism och diskriminering
Den 21 mars 1960 dödades 69 demonstranter och 180 personer sårades i bostadsområdet Sharpeville i Sydafrika i en protest mot det då rådande apartheidsystemet. Händelsen blev en symbol för motståndet mot apartheid och utlöste livliga internationella protester. FN utsåg årsdagen till världssamfundets gemensamma dag mot rasism och diskriminering och dagen uppmärksammas på olika sätt världen över. 
 

I Malmö uppmärksammas FN-dagen mot rasism sedan mer än 10 år i form av ett öppet seminarium i samverkan mellan kommunen, organisationer i civilsamhället, akademin och andra lokala och regionala myndigheter, utifrån olika relevanta fokusområden. 
 

Årets tema 2017

I år fokuserar dagen på hur rasism och diskrimerande strukturer och hinder tar sig uttryck på arbetsmarknaden idag och vilka möjligheter och strategier som finns för att motverka dessa.

Arrangemanget utgår ifrån synen på arbetsmarknaden som nyckelarena för människors möjligheter till egenförsörjning, hälsa, utveckling och delaktighet, men att det på denna arena finns mer eller mindre synliga diskriminerande strukturella hinder som idag stänger ute människor på grund av etnisk bakgrund och/eller hudfärg. Seminariet har för avsikt att synliggöra dessa mekanismer och dess förödande effekter, framförallt för människor som utestängs och därmed berövas sina rättigheter och möjligheter att utvecklas och delta i samhällslivet på likvärdiga villkor, men också för samhället i stort. Representanter från akademin, näringslivet, politiken, civilsamhället och fackförbund ger sin syn på situationen och hur de kan bidra för att motverka och stärka en inkluderande arbetsmarknad fri från diskriminering.

Dagens seminarium utgår ifrån frågeställningen: Hur tar sig rasism och diskriminering uttryck på arbetsmarknaden idag och hur kan vi, utifrån olika roller och ansvarsområden, arbeta för att motverka detta?

Årets seminarium arrangeras av Malmö mot Diskriminering, ABF Malmö, Antirasitiska filmdagar, Malmö Högskola, Malmös FN-förening, Länsstyrelsen Skåne och Malmö stad.

Program:
13:00 – 13:15  Inledning: Seminariets moderator, Susanna Dzamic, inleder följt av kort inledningstal av Rukiya Ismail, företagsutvecklare inom socialt entreprenörskap.

13:15 -14:00 Föreläsning: Hur hamnade vi här? Etnisk diskriminering på den svenska arbetsmarknaden och strategier för att motverka den - Paula Mulinari, lektor Malmö högskola

14:00 -14:20 Paus med fika

14:20 -15:05 FÖRELÄSNING: Nya regler om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen – vilket ansvar har arbetsgivare att förebygga och motverka diskriminering? - Karin Henrikz, jurist på Malmö mot Diskriminering

15:05 – 16:05 SAMTAL OCH DIALOG: Utifrån sina olika roller och ansvar samtalar paneldeltagare om strukturell etnisk diskriminering på arbetsmarknaden och hur de ser på möjligheterna att motverka den.

Samtalet inleds och faciliteras av dagens moderator med möjlighet för seminariedeltagare att löpande ställa frågor.

Paneldeltagare:

Yasemin Arhan Modéer - VD Altitude Meetings, Initiativtagare till Näringslivsuppropet 

Stefan Höök - LO Skåne

Rukiya Ismail - Företagsutvecklare inom socialt entreprenörskap, Creativa Gemenskapens Kooperativ

Sedat Arif – Kommunalråd för arbetsmarknad och socialtjänst, Malmö stad

Paula Mulinari – Lektor med fokus på forskning inom arbete, diskriminering och genus vid Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö högskola


16:05 -16:15  Avslutande sammanfattning (moderator)


Arrangemanget är gratis, men du måste anmäla dig. Får du förhinder så måste du anmäla det.

Gilla vår grupp på Facebook